Knäsjöberget            

Vindkraftverk

14

30-35

17-20

24-28Sörlidberget              

Elnät

Vindkraftparkerna kommer att anslutas mot stamnätet (400 kV) via en ny planerad transformatorstation söder om Långsele. Från transformatorstationen kommer nya kraftledningar (130 kV) att anläggas för att ansluta respektive vindkraftpark. Tillstånd för nätkoncession för linje har erhållits av Energimarknadsinspektionen för samtliga ledningssträckor.

Vindkraftprojekten har tillstånd enligt miljöbalken med laga kraft.


MW (ca)

70-80

180-210

100-120

150-170