Knäsjöberget            

Antal vindkraftverk

12-14

30-35

17-20

16

26-28

16

Sörlidberget              

Stormyrhöjden              

Elnät

Vindkraftparkerna kommer att anslutas mot stamnätet (400 kV) via en ny planerad transformatorstation söder om Långsele.

Från transformatorstationen kommer nya kraftledningar (130 kV) att anläggas för att ansluta respektive vindkraftpark.

Tillstånd för nätkoncession för linje har erhållits av Energimarknadsinspektionen för samtliga ledningssträckor.

Status

Tillstånd

Tillstånd

Tillstånd

Prövning MPD

Tillstånd

Prövning MMD